Afspraken

Spreekuren:

Inloopspreekuur is vervallen.

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur op afspraak is vanaf 08.00 uur. U kunt een afspraak maken bij de praktijkassistente via het praktijknummer
0251 – 65 23 54 van 08.00 – 10.30 uur.

Verrichtingen door en afspraken maken via de assistente 

Op maandag en dinsdag van 8.00-12.30 uur is onze assistente Nicolette Evers aanwezig voor ingrepen als injecties geven, oren uitspuiten, bloeddruk meten, wratten aanstippen etc. U kunt een afspraak maken via huisartscoppoolse@ezorg.nl of telefonisch.

U kunt ook via de mail een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts. U mailt naar huisartscoppoolse@ezorg.nl dat u een afspraak wil maken en u meldt daarbij 3 dagdelen dat u zou kunnen. Vervolgens zal de assistente binnen 24 uur reageren met de voorgestelde datum en tijdstip waarbij ze u tevens om een bevestiging vraagt.

Een consult is bedoeld voor maximaal twee problemen en duurt ongeveer 10 minuten.
Indien u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, verzoeken wij u dit aan te geven aan de assistente.

Tevens is er de mogelijkheid tot beeldbellen via WeSeeDo, een beveiligd systeem waarbij de huisarts contact met uw mobiel maakt en op deze wijze een consult op afstand met u heeft.

Telefonisch spreekuur
Voor kort overleg, uitslagen en dergelijke kunt u bellen tussen 13.30 – 14.00 uur voor het telefonische spreekuur op het gewone praktijknummer
0251 – 65 23 54.
Op donderdagmiddag is er geen telefonisch spreekuur.
Op maandag, dinsdag- en vrijdagmiddag heeft de huisarts in opleiding telefonisch spreekuur van 14.00 – 14.30 uur.

Wrattenspreekuur
Het wrattenspreekuur op de 1e woensdag van de maand is vervallen: u kunt op maandag en dinsdag alleen op afspraak (i.v.m. corona virus) van 08.00 tot 10.30 uur uw wratten bij de assistente laten aanstippen.

Avondspreekuur
Op dinsdagavond bestaat de mogelijkheid om na 17.00 en tot 19.00 uur een afspraak te maken.