Afspraken

Spreekuren:

Inloopspreekuur is vervallen.

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur op afspraak is vanaf 08.00 uur. U kunt een afspraak maken bij de praktijkassistente via het praktijknummer
0251 – 65 23 54 van 08.00 – 10.30 uur.

Verrichtingen door en afspraken maken via de assistente 

Op maandag en dinsdag van 8.00-10.30 uur is onze assistente Denise van Yperen aanwezig voor ingrepen als injecties geven, oren uitspuiten, wratten aanstippen etc. U kunt een afspraak maken via huisartscoppoolse@ezorg.nl of telefonisch. Zo proberen wij de woensdag, donderdag en vrijdag te ontlasten zodat de praktijk telefonisch beter bereikbaar is.

U kunt ook via de mail een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts. U mailt naar huisartscoppoolse@ezorg.nl dat u een afspraak wil maken en u meldt daarbij 3 dagdelen dat u zou kunnen. Vervolgens zal de assistente reageren met de voorgestelde datum en tijdstip waarbij ze u tevens om een bevestiging vraagt.

Een consult is bedoeld voor maximaal twee problemen en duurt ongeveer 10 minuten.
Indien u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, verzoeken wij u dit aan te geven aan de assistente.

Heeft u last van psychische of psychosociale klachten of ervaren uw kind(eren) deze? Of ervaart u of uw kind(eren)spanning door het Corona virus. Dan kunt u rechtstreeks een mail sturen naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd. U wordt dan binnen een week benaderd. Dit is een andere werkwijze door het Corona virus. Normaliter moet u altijd via de huisarts een verwijzing naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd vragen. Dit is nu gewijzigd door het Corona virus waardoor u ons rechtstreeks mag benaderen. Gesprekken met POH’s GGZ  en POH GGZ Kind en Jeugd zijn kosteloos. Wees er alert op dat dit (beeld)bellen is en geen face tot face gesprekken zijn. Als de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd belt dan kan dit met een anoniem nummer zijn.

Mailadres POH GGZ: hzuidgeest@vicinonhn.nl

Telefonisch spreekuur
Voor kort overleg, uitslagen en dergelijke kunt u bellen tussen 13.30 – 14.00 uur voor het telefonische spreekuur op het gewone praktijknummer
0251 – 65 23 54.
Op donderdagmiddag is er geen telefonisch spreekuur.
Op maandag, dinsdag- en vrijdagmiddag heeft de huisarts in opleiding telefonisch spreekuur van 14.00 – 14.30 uur.

Wrattenspreekuur
Het wrattenspreekuur op de 1e woensdag van de maand is vervallen: u kunt op maandag en dinsdag alleen op afspraak (i.v.m. corona virus) van 08.00 tot 10.30 uur uw wratten bij de assistente laten aanstippen.

Avondspreekuur
Op dinsdagavond bestaat de mogelijkheid om na 17.00 en tot 19.00 uur een afspraak te maken.